Permatrio

Vi har gleden av å lansere vårt program fra og med januar 2023. Permatrio er en nyetablert trio som fokuserer på Permakultur – filosofi og praksis – som del av et klimaprosjekt. I slutten av januar 2023 planlegger vi en konsertproduksjon som presenterer trioen. Programmet består av egne improvisasjoner og nye verk av komponistene Jenny Hettne, Jan Martin Smørdahl og Jonas Skaarud, som alle har fordypet seg i ulike elementer fra Permakultur. Besetningen er stemme, harpe, perkusjon og elektronikk og vi vil samarbeide med lysdesigner og fagpersoner innenfor permakultur. Fra og med våren 2023 er vi klare for å ta programmet ut på turné og håper dere kan tenke dere å samarbeide med oss. Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan programmet vårt kan passe inn hos dere. 

Permatrio
Elisabeth Holmertz, stemme
Sunniva Rødland, harpe og elektronikk
Sigrun Rogstad Gomnæs. slagverk

Program fra og med januar 2023:

Jan Martin Smørdahl: jorda vendes, for stemme, harpe, slagverk og elektronikk (2022)

Jenny Hettne: T(h)ree, for soprano, harp, percussion and electronics (2021)

1. Habitat

2. It’s irreversible

3. Som blåvinge, sorgmantel, amiral

Jonas Skaarud: Gardens, harpe, slagverk og elektronikk (2022)

Improvisasjon av Permatrio

Foto: Sunniva Rødland

Kort om utøverne:

Elisabeth Holmertz (PhD) har sin utdannelse fra Norges musikkhøyskole og Hochschule for Musik Köln. I 2020 fullførte hun sin kunstneriske doktorgrad ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Elisabeth har vært en sentral del av ensembler som Cikada, Barneopera, Ensemble Odd Size, Vollen united og hun har hatt inngående samarbeid med musikere som Kenneth Karlsson, Rolf Erik Nystrøm, Dan Styffe og Terje Viken. Hennes erfaring innenfor både tidlig musikk og ny musikk er helt unik. Elisabeth har gjort mange innspillinger, blant annet på Lawo Classics. Elisabeth dyrker tomater, urter og grønnsaker i vinduskarmen eller på balkongen hjemme.

Sunniva Rødland (PhD) har sin utdannelse fra Norges musikkhøyskole og The Royal Welsh College of Music and Drama. Sunniva har en kreativ tilnærming til sitt instrument harpe, der hun hele tiden oppsøker en større bredde av uttrykk. Dette har ført til mange sjangeroverskridende prosjekter, nye instrumenter, bruk av elektronikk og et langvarig samarbeid med Norsk senter for teknologi i kunst og musikk (Notam). Sunniva opptrer ofte som ekstramusiker i orkestre som Oslo-filharmonien og KORK, i tillegg til å bli hyret inn av samtidsmusikkensembler eller kor landet over. Sunniva er en aktiv solist og kammermusiker. Hun har til nå urfremført 16 nye soloverk for harpe og har utgitt innspillinger med Lawo Classics, Lab Label og Wergo. Sunniva er en ivrig hobbygartner og driver en gammel frukthage på Nesodden. 

Sigrun Rogstad Gomnæs har sin utdannelse fra Norges musikkhøyskole og Brussel/København. Hun har stadig vikariater i orkestre som Den norske opera, Oslo-filharmonien og KORK. Hun har jevnlige engasjement i produksjoner med ulike samtidsensembler som Oslo Sinfonietta, Ensemble Ernst og Asamisimasa. Mest kjent er hun allikevel for sin virksomhet i slagverkensemblet Pinquins, som hun var med å etablere. Sammen med sine medmusikere i Pinquins har hun i mange år jobbet tett med komponister og utviklet kreative og nytenkende konsertproduksjoner. Sigrun deltar på flere innspillinger, blant annet på Lawo Classics. Sigrun oppsøker ofte naturen, enten det er blant gamle løvtrær og skogsområder i Oslo eller på vandringer i fjellet. 

Bakgrunn:

Det er generelt lite bevissthet rundt maten vi spiser og vekstene vi gror for å skape mat. Det er lite kunnskap om hvorfor det er så avgjørende for oss hvordan mat blir til.  Behovene til insekter, nettverk under jorda, fugler og småkryp er sårbare og blir i altfor liten grad prioritert. Gjennom et kunstnerisk fokus på disse sentrale prosessene i naturen, håper vi å kunne bidra til en økt bevissthet og nærhet til problemstillingene. Vi ønsker å inspirere mennesker til å ha et aktivt forhold til mat, vekster, hage og natur. 

Permakultur bygger på en eldgammel tradisjon for matdyrking. Regenerativ design, der de samme plantene kom igjen år etter år, som del av et biologisk mangfold er sentralt. Matdyrkingen foregår her på naturens premisser. Man dyrker ulike planter og trær i flere nivåer på samme sted og plantene inngår i en syklus der alle spiller på lag. På denne måten kan man oppnå en motstandsdyktig matdyrking som etterhvert krever minimalt med vedlikehold. Naturen klarer prosessene selv og utvikler seg i forhold til omgivelsene, bedre enn det mennesker kan legge til rette for. Begrepet Permakultur oppsto i Australia på 1970-tallet og ble teoretisert av Bill Mollison og David Homgren. I dag er Permakultur-praksis i rask vekst over hele verden og har et stort potensial i forhold til å bekjempe klimautfordringer verden over. Permakulturens prinsipper har stor overføringsverdi til kunst og musikk. Begreper som mangfold, symbiose, samplanting, lag på lag, overgangenes betydning, gjensidighet og transformasjon gir umiddelbare musikalske assosiasjoner. 

Når vi står ovenfor klimakrisen, er mat og produksjon av mat et helt sentralt tema. Jordbruket slik det drives i dag er sårbart for klimatiske forandringer og vi har allerede opplevd redusert produktivitet som følge av varmere temperaturer. Samtidig opplever vi en reduksjon av insekter, fugler og dyreliv, parallelt med at mange vekstarter har forsvunnet. Vi produserer kun et fåtall vekster globalt og vi spiser mest av en liten andel av disse. Gigantiske felt med ris, potet og soya opprettholder menneskedrevne monokulturer verden over. Å opprettholde en stor variasjon av vekster kan være en avgjørende faktor for å overleve i framtiden. FN har konkludert med at reduksjon i biologisk mangfold, og arter som dør ut, er en trussel for menneskeheten. Å produsere økologisk mat på naturens premisser, uten bruk av gift, er en sentral del for å motvirke reduksjon av mangfold. Her kan private hager, balkonger, mattak, småbruk og jordbruk bidra på mange ulike plan.