Dendrophilia

Dendrophila er et verk for to harper komponert av Jan Erik Mikalsen i 2020, med støtte fra Norsk kulturråd, på bestilling fra Birgitte Volan Håvik og Sunniva Rødland. I «Dendrophilia», som betyr kjærlighet til trær, går Mikalsen tett inn på trærne og deres unike tekstur, gjennom satsene «Leaves», «Rings» og «Bark». Volan Håvik og Rødland urfremførte verket i Biermannsgården i august 2021 og fremførte det igjen i Hurum kirke i oktober 2021. Det planlegges flere konsert i 2022. Verket kan enten fremføres alene i en større sammenheng, med en varighet på 20 minutter, eller vi kan sette sammen et fullt konsertprogram for anledningen. Til nå har vi spilt verker av Ravel, Salzedo, Grieg, Pachelbel, Cage, Saariaho og Birtwistle i forbindelse med konsertene. Det finnes mye spennende repertoar for to harper. Volan Håvik og Rødland har kjent hverandre siden de var barn og begynte å spille harpe, og har siden spilt sammen ved mange anledninger, spesielt i orkester, som er utgangspunktet for denne bestillingen. Begge synes det er spennende å fordype seg videre i samspillet og klangen fra to harper.

Dendrophilia bakgrunn

Trær i ulike fasonger har vi heldigvis rundt oss overalt. Men som alt annet er også trær under press, og særlig de eldste trærne er sårbare og lar seg vanskelig erstatte. Forandringene i naturen har ført til ny forskning rundt trærnes rolle i økosystemet. Det har gitt oss økt kunnskap om de ulike artene og deres komplekse bidrag til omgivelsene. 

Trær er så mye mer enn vakkerhet. Trær er habitat for insekter, fugler og dyr. Trær skaper store nettverk av næring og vann under jorda, et nettverk som bidrar til andre planters helse. Trær filtrerer vann og senker farten på vannet som passerer, de gir godt drikkevann og demmer opp for flom. Trær binder karbon og slipper ut oksygen. Trær beskytter jorda mot en stadig varmere sol og uttørking, og slik skaper de vekstforhold for plantene som vokser under dem. De ulike artene av trær har ulike roller. Noen er pioner-trær og forbereder jordbunden før andre arter kan vokse der. 

Eiketrærne er blant landets eldste skapninger. De største eikene kan være nesten 1000 år gamle. Hulrommene i gamle eiketrær er bolig for hundretusenvis av insekter, som omdanner et døende tre til nytt liv. Allikevel kan det ta opp mot 300 år før treet er ferdig råtnet. 

Når trær faller blir de til nytt liv. Plantearter, insekter, fugler og dyr har stor nytte av at trær og greiner sakte omdannes til jord ute i naturen. Å ha det mindre «ryddig» er noe vi burde gjøre med stolthet. Hvordan vi forholder oss til trærne, både de individuelle trærne og skogen som helhet, vil ha store konsekvenser for hvordan vi, og livet på jorda utover mennesker, står i mot klimautfordringene. Om den nye kunnskapen kan endre vår forståelse av trærnes bidrag til våre liv, kan kanskje også fremtidige generasjoner få oppleve den fuglesangen vi lyttet til som barn. 

Om utøverne

Birgitte Volan Håvik, harpist

Birgitte Volan Håvik er soloharpist i Oslo-filharmonien, en stilling hun har hatt siden 2008. Hun har vært solist med filharmonien flere ganger, senest i oktober 2020 med Debussys danser for harpe og strykere under ledelse av orkesterets nye sjefdirigent Klaus Mäkelä. 

I tillegg til orkesterkonsertene er hun også aktiv som solist og kammermusiker. De siste årene har hun blant annet opptrådt ved Helsinki harp festival, Oslo kammermusikkfestival, World Harp Congress Hong Kong, Horten kammermusikkfest, Asker kammermusikkfestival og filharmoniens kammerserie.

Birgitte har spilt inn Mozarts konsert for fløyte, harpe og orkester med Per Flemstrøm og filharmonien (LaWo classics 2015) og medvirker på innspillinger med blant andre Tine Thing Helseth, Det norske kammerorkester, kontratenor Daniel Sæther, bit20 Ensemble og Det norske blåseensemble, i tillegg til innspillinger med filharmonien. Opptak av konserten med Mäkelä og filharmonien fra 2020, og andre kammermusikkopptak, ligger på filharmoniens YouTube-kanal.

De siste årene har hun også undervist unge orkesterharpister for Norsk ungdomssymfoniorkester og Ung filharmoni i Norge, og i 2016 for Orchestra of the Americas, og vært konsulent ved harpeprøvespill i orkestre Norge og Danmark.

Birgitte er opprinnelig fra Trondheim og begynte musikkutdannelsen ved den kommunale musikkskolen der. Hun har studert med Willy Postma ved Norges musikkhøgskole og Fabrice Pierre ved CNSMD Lyon. 

Sunniva Rødland, harpist

Sunniva Rødland er en frittstående musiker. Hun har i mange år jobbet for å øke harpens aktualitet i samtiden og for en større bredde av musikalske uttrykk i harperepertoaret. Rødland har til nå urfremført 16 soloverk og hatt langvarige samarbeid med en rekke komponister. Rødland er for tiden mottager av statens kunstnerstipend 2020-22 der hun fokuserer på klimautfordringene. Hun er medlem av den nyetablerte trioen Permatrio, med Elisabeth Holmertz, stemme, og Sigrun Rogstad Gomnæs, slagverk. 

Rødland har presentert en rekke crossover-prosjekt, med akustiske og elektriske instrumenter, elektronikk, video, teater, improvisasjon og installasjon. Hun har produsert flere konserter som har turnert i Norge og i utlandet. Hun har vært solist på festivaler som AngelicA Festival (Bologna), Les signes de l’arc (Paris), Ultimafestivalen (Oslo), The Dutch Harp Festival (Utrecht), The World Harp Congress (Vancouver) og Ilios festivalen (Harstad). Rødland har vært solist med blant andre Det norske blåseensemble, KORK og Trondheim symfoniorkester.

Lawo Classics utga i 2019 Rødlands første soloinnspilling med tittelen «Postures – Norwegian Harp Music». Utgivelsen ble nominert som årets nykommer av Der Deutsche Musikpreis 2020. I samarbeid med Ensemble Ernst har Rødland tidligere utgitt en konsertinnspilling av Mark Adderleys konsert for harpe og sinfonietta (All plans last only until the first shot/LabLabel). Deutsche Musikrat vil snarlig utgi en portrettserie av komponisten Simon Steen-Andersen der Rødland bidrar som solist med verket «History of My Instrument», et verk som ble skrevet til henne i 2011. Rødland medvirker på en rekke andre innspillinger, med blant andre NyNorsk blåsekvintett, Bit20 Ensemble, Oslo-filharmonien, Susanne Sundfør og Petter Wettre.

Rødland fullførte sin kunstneriske PhD ved Norges musikkhøyskole i 2015, med forskningsprosjektet «Let the Harp Sound!». Hun studerte harpe med Willy Postma (Norges musikkhøyskole), Meinir Heulyn og Caryl Thomas (Royal Welsh College of Music and Drama). Mer info: sunnivaharpist.com.

Jan Erik Mikalsen, komponist

Jan Erik Mikalsen har studert ved Griegakademiet i Bergen og ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Han har hatt en rekke verk fremført av orkestre, inkludert Oslo-filharmonien, Tokyo Filharmoniske Orkester, Bergen Filharmoniske Orkester, Kringkastingsorkestret og Stavanger Symfoniorkester.

Jan Erik Mikalsen er blitt fremført ved festivaler som Presencés Festival, Huddersfield Contemporary Music Festival, Ultima festivalen, Pablo Casals festivalen, Nordic Music Days og Momentum festivalen.

Jan Erik Mikalsen har vunnet priser, som Edvardprisen for beste samtidsverk 2013. Verket Parts II vant 3. plass i Toru Takemitsu Composition Award 2011 med hoveddommer Salvatore Sciarrino. Verket Songr vant International Rostrum of Composers i 2015.